Algemene voorwaarden

1. Reserveringen

u kunt telefonisch of per e-mail bij ons reserveren.Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 als u een hytte reserveert ontvangt u een bevestiging met informatie over de aanbetaling van 60% van het totale bedragen bijkomende kosten.

2.2 het bedrag van de aanbetaling moet binnen 6 weken voor de aankomstdatum op onze Noorse bankrekening bijgeschreven zijn.

2.3 het restantbedrag moet in NOK bij aankomst betaald worden.

3. Accommodatie

3.1 tenzij anders afgesproken kunt u tot 11.00 uur in de hytte verblijven.

3.2 bij verblijf na 11.00 uur wordt een nieuwe overnachting in rekening gebracht.

3.3 schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

3.4 de hytte moet schoongemaakt achtergelaten worden.

3.5 de afwas moet gedaan zijn.

3.6 het afval moet in de vuilnisbakken gedaan zijn (gescheiden).

3.7 als de hytte niet schoon is wordt NOK 250 tot NOK 350 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht (bedrag afhankelijk type hytte)

3.8 voor NOK 300 tot NOK 500 kunt u de eindschoonmaak laten verzorgen

3.9 als wij de eindschoonmaak doen moet de hut opgeruimd en veegschoon zijn en de afwas moet gedaan zijn.

3.10 als er problemen zijn of als er iets ontbreekt in uw hytte dient u dit bij aankomst direct te melden.

4. Kampeerplaats

4.1 tenzij anders afgesproken moet u de kampeerplaats, schoon en opgeruimd, vóór 12.00 uur verlaten hebben.

4.2 bij verblijf na 12.00 uur wordt een nieuwe overnachting in rekening gebracht.

5. Annulering

U kunt voor aanvang van het verblijf en met schriftelijke opgave van de reden de reservering annuleren.De annulering is geldig nadat u van RHC een bevestiging van de annulering hebt ontvangen. De onderstaande annuleringskosten worden door RHC in rekening gebracht:

5.1 bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het verblijf : 100% van de totale kosten.

5.2als de huurder zonder tegenbericht niet komt op de dag van aanvang van het verblijf: 100% van de totale kosten.

5.3gereserveerde diensten of dagen waar geen gebruik van wordt gemaakt worden niet terugbetaald.

6. Annulering voor RHC

RHC kan besluiten de overeenkomst te ontbinden als:

6.1 de huurder de accommodatie/camping onrechtmatig gebruikt of de orde verstoord. In deze gevallen heeft RHC, naast de normale huurprijs, het recht om een schadevergoeding in rekening te brengen voorde geleden schade.

6.2 door onvoorziene omstandigheden de gereserveerde hytte onbewoonbaar is zal RHC proberen de best mogelijk vervangende hytte aan te bieden. De huurder betaald dezelfde prijs of minder indien de vervangende accommodatie een lagere huurprijs heeft dan de geboekte hytte.

7. Overmacht

Indien het verblijf door overmacht niet kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door oorlog, stakingen, rellen, rantsoenering van olieproducten, het sluiten van grenzen, epidemieën, natuur- of milieurampen etc.) hebben zowel RHC als de huurder het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de huurder de overeenkomst annuleert heeft RHC het recht annuleringskosten volgens punt 5 in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 RHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de eigendommen van onze gasten.

8.2 RHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan onze gasten.

8.3 Schade aan de camping of de hytten wordt volgens de geldende regels en wetten afgehandeld.

9. Reserveren van een hytte of kampeerplaats

Wilt u reserveren voor een verblijf in één van onze hytten dan kunt u met ons contact opnemen, telefonisch of online via www.rjukanhytte.com of per e-mail. Vermeld uw naam, adres en (mobiel) telefoonnummer, de aankomstdatum en de vertrekdatum, type hytte en met hoeveel personen u komt. Bij reserveringen vragen wij een aanbetaling van 60% van het totale bedrag. Het restantbedrag moet betaald worden bij aankomst. Wij houden uw hytte gereserveerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst.Na 16.00 uur vervalt de reservering automatisch en kan het gereserveerde worden uitgegeven aan anderen.Bel ons of stuur tijdig een e-mail als u na 16.00 uur bij ons aankomt. Als de huurder niet komt of bij annulering op de dag van aanvang van het verblijf moet 100% van de totale kosten worden betaald. Gereserveerde diensten of dagen waar geen gebruik van wordt gemaakt kunnen niet worden terugbetaald.